Chính sách & dịch vụ
Tin tức nổi bật

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành Chính sách bảo hành Thời gian gửi : 8/6/2013 5:02:33 PM Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Công ty Karofi, Với máy lọc nước khách hàng được bảo hành thêm 1 năm kể từ ngày mua hàng
Chính sách bảo hành Chính sách bảo hành Thời gian gửi : 7/31/2014 4:20:56 PM Chính sách bảo hành cho máy lọc nước Karofi hay các sản phẩm khác mà chúng tôi cung cấp trên website maylocnuocrokarofi.vn như sau :
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI MÁY LỌC NƯỚC KAROFI