0sản phẩm

trung tâm phân phối sản phẩm

Máy lọc nước Karofi

tại Việt Nam

Máy lọc Karofi thông minh (Có tủ)

4,640,000 VNĐ

4,230,000 VNĐ

- 9%

Đặc điểm sản phẩm

Máy lọc nước Karofi thông minh 5 lõi iRO 5 cấp lọc  cung cấp cho khách hàng những tính năng hoàn hảo
- Tự động báo khi cần thay lõi chỉ có tại Máy lọc nước Karofi thông minh 5 lõi iRO
- Tự động sục rửa màng RO
- Tự động lọc nước
- Tự động báo khi nước cấp yếu
- Tự động xả nước thải
- Tự động ngừng lọc khi bình chứa đầy
- Sản phẩm bảo hành 24 tháng

4,690,000 VNĐ

4,270,000 VNĐ

- 9%

Đặc điểm sản phẩm

Đặc điểm chính: Đáp ứng nhu cầu cơ bản về nước ăn uống tinh khiết theo tiêu chuẩn cho mỗi hộ gia đình. 
Hệ thống gồm 6 cấp lọc cơ bản với màng R.O filmtec nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ
- Bình áp nhựa siêu bền sản xuất theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn cao cấp về vệ sinh và sức khỏe bởi NSF.
- Tự động báo khi cần thay lõi
- Tự động sục rửa màng RO
- Tự động lọc nước
- Tự động báo khi nước cấp yếu
- Tự động xả nước thải
- Tự động ngừng lọc khi bình chứa đầy
- Sản phẩm bảo hành 24 tháng

4,740,000 VNĐ

4,300,000 VNĐ

- 10%

Đặc điểm sản phẩm

Đặc điểm chính Máy lọc nước Karofi thông minh 7 lõi iRO: Đáp ứng nhu cầu cơ bản về nước ăn uống tinh khiết theo tiêu chuẩn cho mỗi hộ gia đình.
- Tự động báo khi cần thay lõi chỉ có tại Máy lọc nước Karofi thông minh 5 lõi IRO
- Tự động sục rửa màng RO
- Tự động lọc nước
- Tự động báo khi nước cấp yếu
- Tự động xả nước thải
- Tự động ngừng lọc khi bình chứa đầy
- Sản phẩm bảo hành 24 tháng

5,020,000 VNĐ

4,550,000 VNĐ

- 10%

Đặc điểm sản phẩm

Chức năng cơ bản .

- Tự động báo khi cần thay lõi chỉ có tại Máy lọc nước Karofi thông minh 9 lõi iRO
- Tự động sục rửa màng RO
- Tự động lọc nước
- Tự động báo khi nước cấp yếu
- Tự động xả nước thải
- Tự động ngừng lọc khi bình chứa đầy
- Sản phẩm bảo hành 24 tháng

Máy lọc Karofi thông minh (Ko tủ)

4,140,000 VNĐ

3,730,000 VNĐ

- 10%

Đặc điểm sản phẩm

Máy lọc nước Karofi thông minh 5 lõi iRO với 5 cấp lọc  cung cấp cho khách hàng những tính năng hoàn hảo cho gia đình bạn.
- Tự động báo khi cần thay lõi chỉ có tại Máy lọc nước Karofi thông minh 5 lõi iRO
- Tự động sục rửa màng RO
- Tự động lọc nước
- Tự động báo khi nước cấp yếu
- Tự động xả nước thải
- Tự động ngừng lọc khi bình chứa đầy
- Sản phẩm bảo hành 24 tháng

4,190,000 VNĐ

3,770,000 VNĐ

- 11%

Đặc điểm sản phẩm

Đặc điểm chính: Đáp ứng nhu cầu cơ bản về nước ăn uống tinh khiết theo tiêu chuẩn cho mỗi hộ gia đình. 
Hệ thống gồm 6 cấp lọc cơ bản với màng R.O filmtec nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ
- Bình áp nhựa siêu bền sản xuất theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn cao cấp về vệ sinh và sức khỏe bởi NSF.
- Tự động báo khi cần thay lõi
- Tự động sục rửa màng RO
- Tự động lọc nước
- Tự động báo khi nước cấp yếu
- Tự động xả nước thải
- Tự động ngừng lọc khi bình chứa đầy
- Sản phẩm bảo hành 24 tháng

4,240,000 VNĐ

3,800,000 VNĐ

- 11%

Đặc điểm sản phẩm

Đặc điểm chính Máy lọc nước Karofi thông minh 7 lõi iROko tủ 7 cấp lọc : Đáp ứng nhu cầu cơ bản về nước ăn uống tinh khiết theo tiêu chuẩn cho mỗi hộ gia đình.
- Tự động báo khi cần thay lõi chỉ có tại Máy lọc nước Karofi thông minh 5 lõi IRO
- Tự động sục rửa màng RO
- Tự động lọc nước
- Tự động báo khi nước cấp yếu
- Tự động xả nước thải
- Tự động ngừng lọc khi bình chứa đầy
- Sản phẩm bảo hành 24 tháng

4,520,000 VNĐ

4,050,000 VNĐ

- 11%

Đặc điểm sản phẩm

Chức năng cơ bản .Máy lọc nước Karofi thông minh 8 lõi iRO (Ko tủ)

- Tự động báo khi cần thay lõi chỉ có tại Máy lọc nước Karofi thông minh 9 lõi iRO
- Tự động sục rửa màng RO
- Tự động lọc nước
- Tự động báo khi nước cấp yếu
- Tự động xả nước thải
- Tự động ngừng lọc khi bình chứa đầy
- Sản phẩm bảo hành 24 tháng

Máy lọc Karofi bình áp thép (Có tủ)

3,940,000 VNĐ

3,600,000 VNĐ

- 9%

Đặc điểm sản phẩm

Thông số kỹ thuật :

- Hệ thống gồm 5 cấp lọc cơ bản với màng R.O filmtec nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ
- Bình áp thép thông dụng
- Điện áp: 24v
- Công suất: 10L/h
- Kích thước: 425 x 325 x 560 ( mm)
- Sản phẩm bảo hành tới 24 tháng .

Khách hàng lấy sản phẩm có đồng hồ Áp dầu thì cộng thêm 100.000 vnđ vào đơn giá sản phẩm.

4,240,000 VNĐ

3,860,000 VNĐ

- 9%

Đặc điểm sản phẩm

Đặc điểm chính Máy lọc nước Karofi 6 lõi bình áp thép (Có tủ)
- Hệ thống gồm 6 cấp lọc cơ bản với màng R.O filmtec nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ
- Bình áp thép thông dụng
- Điện áp: 24v
- Công suất: 10L/h
- Kích thước: 425 x 325 x 560 ( mm)
- Sản phẩm bảo hành tới 24 tháng

Nếu khách hàng lấy sản phẩm có đồng hồ Áp dầu thì cộng thêm 100.000 vnđ vào đơn giá sản phẩm.

4,540,000 VNĐ

4,130,000 VNĐ

- 10%

Đặc điểm sản phẩm

Đặc điểm chính: Máy lọc nước Karofi 7 lõi bình áp thép 7 cấp lọc
- Hệ thống gồm 7 cấp lọc cơ bản với màng R.O filmtec nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ
- Bình áp thép thông dụng
- Điện áp: 24v
- Công suất: 10L/h
- Kích thước: 425 x 325 x 560 ( mm)
- Sản phẩm bảo hành tới 24 tháng

Nếu khách hàng lấy sản phẩm có đồng hồ Áp dầu thì cộng thêm 100.000 vnđ vào đơn giá sản phẩm.

4,840,000 VNĐ

4,410,000 VNĐ

- 9%

Đặc điểm sản phẩm

- Hệ thống gồm 8 cấp lọc cơ bản với màng R.O filmtec nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ
- Bình áp thép thông dụng
- Điện áp: 24v
- Công suất: 10L/h
- Kích thước: 425 x 325 x 560 ( mm)
- Sản phẩm bảo hành tới 24 tháng

Nếu khách hàng lấy sản phẩm có đồng hồ Áp dầu thì cộng thêm 100.000 vnđ vào đơn giá sản phẩm.

Máy lọc Karofi bình áp thép (Ko tủ)

3,440,000 VNĐ

3,100,000 VNĐ

- 10%

Đặc điểm sản phẩm

- Hệ thống gồm 5 cấp lọc cơ bản với màng R.O filmtec nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ
- Bình áp thép thông dụng
- Điện áp: 24v
- Công suất: 10L/h
- Kích thước: 425 x 325 x 560 ( mm)
- Sản phẩm bảo hành tới 24 tháng

Nếu khách hàng lấy sản phẩm có đồng hồ Áp dầu thì cộng thêm 100.000 vnđ vào đơn giá sản phẩm.

3,740,000 VNĐ

3,360,000 VNĐ

- 11%

Đặc điểm sản phẩm

Đặc điểm chính Máy lọc nước Karofi 6 lõi với 6 cấp lọc Bình áp thép
- Hệ thống gồm 6 cấp lọc cơ bản với màng R.O filmtec nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ
- Bình áp thép thông dụng
- Điện áp: 24v
- Công suất: 10L/h
- Kích thước: 425 x 325 x 560 ( mm)
- Sản phẩm bảo hành tới 24 tháng

Nếu khách hàng lấy sản phẩm có đồng hồ Áp dầu thì cộng thêm 100.000 vnđ vào đơn giá sản phẩm.

4,040,000 VNĐ

3,630,000 VNĐ

- 11%

Đặc điểm sản phẩm

Đặc điểm chính: Máy lọc nước Karofi 7 lõi bình áp thép 7 cấp lọc
- Hệ thống gồm 7 cấp lọc cơ bản với màng R.O filmtec nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ
- Bình áp thép thông dụng
- Điện áp: 24v
- Công suất: 10L/h
- Kích thước: 425 x 325 x 560 ( mm)
- Sản phẩm bảo hành tới 24 tháng

Nếu khách hàng lấy sản phẩm có đồng hồ Áp dầu thì cộng thêm 100.000 vnđ vào đơn giá sản phẩm.

4,340,000 VNĐ

3,910,000 VNĐ

- 10%

Đặc điểm sản phẩm

Đặc điểm chính: Đáp ứng nhu cầu cơ bản về nước ăn uống tinh khiết theo tiêu chuẩn cho mỗi hộ gia đình. Sản phẩm có thể được lắp cùng tủ Inox hoặc lắp bên dưới bồn rửa.
- Hệ thống gồm 8 cấp lọc cơ bản với màng R.O filmtec nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ
- Bình áp thép thông dụng
- Điện áp: 24v
- Công suất: 10L/h
- Kích thước: 425 x 325 x 560 ( mm)
- Sản phẩm bảo hành tới 24 tháng

Nếu khách hàng lấy sản phẩm có đồng hồ Áp dầu thì cộng thêm 100.000 vnđ vào đơn giá sản phẩm.

Máy lọc Karofi bình áp nhựa (Có tủ)

4,040,000 VNĐ

3,680,000 VNĐ

- 9%

Đặc điểm sản phẩm

Hệ thống gồm 5 cấp lọc cơ bản với màng R.O filmtec nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ
1- Bình áp nhựa siêu bền sản xuất theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn cao cấp về vệ sinh và sức khỏe bởi NSF.
2- Điện áp: 24v
3- Công suất: 10L/h
4- Kích thước: 425 x 325 x 560 ( mm)
5- Sản phẩm bảo hành tới 24 tháng

Nếu khách hàng lấy sản phẩm có đồng hồ Áp dầu thì cộng thêm 100.000 vnđ vào đơn giá sản phẩm.

4,090,000 VNĐ

3,730,000 VNĐ

- 9%

Đặc điểm sản phẩm

Hệ thống gồm 6 cấp lọc cơ bản với màng R.O filmtec nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ
1- Bình áp nhựa siêu bền sản xuất theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn cao cấp về vệ sinh và sức khỏe bởi NSF.
2- Điện áp: 24v
3- Công suất: 10L/h
4- Kích thước: 425 x 325 x 560 ( mm)
5- Sản phẩm bảo hành tới 24 tháng

Nếu khách hàng lấy sản phẩm có đồng hồ Áp dầu thì cộng thêm 100.000 vnđ vào đơn giá sản phẩm.

4,140,000 VNĐ

3,770,000 VNĐ

- 9%

Đặc điểm sản phẩm

1- Bình áp nhựa siêu bền sản xuất theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn cao cấp về vệ sinh và sức khỏe bởi NSF.
2- Điện áp: 24v
3- Công suất: 10L/h
4- Kích thước: 425 x 325 x 560 ( mm)
5- Sản phẩm bảo hành tới 24 tháng

Nếu khách hàng lấy sản phẩm có đồng hồ Áp dầu thì cộng thêm 100.000 vnđ vào đơn giá sản phẩm.

4,220,000 VNĐ

3,850,000 VNĐ

- 9%

Đặc điểm sản phẩm

- Hệ thống gồm 8 cấp lọc cơ bản với màng R.O filmtec nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ
- Bình áp nhựa siêu bền sản xuất theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn cao cấp về vệ sinh và sức khỏe bởi NSF. Với dung tích 15l
- Điện áp: 24v
- Công suất: 10L/h
- Kích thước: 425 x 325 x 560 ( mm)
- Sản phẩm bảo hành tới 24 tháng

Nếu khách hàng lấy sản phẩm có đồng hồ Áp dầu thì cộng thêm 100.000 vnđ vào đơn giá sản phẩm.

Máy lọc Karofi bình áp nhựa (Ko tủ)

3,540,000 VNĐ

3,100,000 VNĐ

- 13%

Đặc điểm sản phẩm

Hệ thống gồm 5 cấp lọc cơ bản với màng R.O filmtec nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ
1- Bình áp nhựa siêu bền sản xuất theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn cao cấp về vệ sinh và sức khỏe bởi NSF.
2- Điện áp: 24v
3- Công suất: 10L/h
4- Kích thước: 425 x 325 x 560 ( mm)
5- Sản phẩm bảo hành tới 24 tháng

Nếu khách hàng lấy sản phẩm có đồng hồ Áp dầu thì cộng thêm 100.000 vnđ vào đơn giá sản phẩm.

3,590,000 VNĐ

3,230,000 VNĐ

- 11%

Đặc điểm sản phẩm

Hệ thống gồm 6 cấp lọc cơ bản với màng R.O filmtec nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ
1- Bình áp nhựa siêu bền sản xuất theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn cao cấp về vệ sinh và sức khỏe bởi NSF.
2- Điện áp: 24v
3- Công suất: 10L/h
4- Kích thước: 425 x 325 x 560 ( mm)
5- Sản phẩm bảo hành tới 24 tháng

Nếu khách hàng lấy sản phẩm có đồng hồ Áp dầu thì cộng thêm 100.000 vnđ vào đơn giá sản phẩm.

3,640,000 VNĐ

3,270,000 VNĐ

- 11%

Đặc điểm sản phẩm

1- Bình áp nhựa siêu bền sản xuất theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn cao cấp về vệ sinh và sức khỏe bởi NSF.
2- Điện áp: 24v
3- Công suất: 10L/h
4- Kích thước: 425 x 325 x 560 ( mm)
5- Sản phẩm bảo hành tới 24 tháng

Nếu khách hàng lấy sản phẩm có đồng hồ Áp dầu thì cộng thêm 100.000 vnđ vào đơn giá sản phẩm.

3,720,000 VNĐ

3,350,000 VNĐ

- 10%

Đặc điểm sản phẩm

- Hệ thống gồm 8 cấp lọc cơ bản với màng R.O filmtec nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ
- Bình áp nhựa siêu bền sản xuất theo công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn cao cấp về vệ sinh và sức khỏe bởi NSF. Với dung tích 15l
- Điện áp: 24v
- Công suất: 10L/h
- Kích thước: 425 x 325 x 560 ( mm)
- Sản phẩm bảo hành tới 24 tháng

Nếu khách hàng lấy sản phẩm có đồng hồ Áp dầu thì cộng thêm 100.000 vnđ vào đơn giá sản phẩm.

Nhận bản tin khuyến mại mỗi ngày

Đăng ký email để nhận bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mãi khác

Khuyến mại

Nếu bạn không có thời gian thường xuyên duyệt website của chúng tôi. Hãy đăng ký email để theo dõi những bản tin khuyến mại đặc biệt từ Karofi.


CÔNG TY TNHH SEABIG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 01+07a, nhà D10 Nguyễn Xiển, P.Kim Giang, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

Trụ sở giao dịch : Số 391 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội.

Điện Thoại : 04.3755 8857 - 04.3748 0028 - 04.3990 9297

Fax : 04.3511 5838Hotline : 0976 173 468

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105956762

Ngày cấp: 30/07/2012

Loại giấy phép/chứng nhận: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Hotline

Hotline: 04 3748 0028 - 0977643188

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 1
Hỗ trợ 2 Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 3 Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 4 Hỗ trợ 4